Your Cart

Rosenmetoden

Rosenmetoden

Monica, som är rosenterapeut sitter bredvid patienten som ligger på mage. Hon håller sina två händer på patientens rygg.

Hitta balans och avslappning i kropp och sinne

Rosenmetoden är en effektiv metod för att minska spänningar och blockeringar i kroppen. Utvecklad av Marion Rosen på 1950-talet, fokuserar metoden på att lösa upp fysiska spänningar genom mjuka beröringstekniker. 

Har du kanske hört talas om att vi bär på en mentalt ryggsäck fylld med livserfarenheter? Rosenmetoden hjälper till att öppna den ryggsäcken och bearbeta de minnen och känslor som har lagrats där. Genom att lossa spänningar under behandlingen kan du bli medveten om vad som har lagrats i din kropp under lång tid. Detta kan vara till hjälp för dig som känner av stress, spänningar eller smärta.

Genom Rosenmetoden ges utrymme för att bli medveten om dina känslor och att uppleva dem fullt ut. Ofta beror fysiska spänningar på att vi omedvetet använder muskelkraft för att trycka undan våra känslor. Med Rosenmetoden kan du lära dig att andas och verkligen känna, vilket frigör dessa spänningar.

Rosenmetoden är en fantastisk metod för att öka medvetenheten om din kropp och frigöra spänningar som kan leda till obehag och smärta. Genom att lära dig att lyssna på din kropp kan du upptäcka gamla mönster och börja arbeta med dem på en djupare nivå.

Har du frågor om Rosenmetoden eller vill du boka en behandling? Kontakta oss så återkommer vi så snart som möjligt.

"Spänningen i kroppen är den historia du inte kunde berätta" - Marion Rosen

Några av fördelarna med rosenmetoden

Spänning och smärtlindring: Rosenmetoden kan hjälpa till att lindra fysiska spänningar och smärta i kroppen. Genom att arbeta med mjuka beröringstekniker kan spända muskler och blockeringar lossas upp, vilket kan leda till avslappning och minskad smärta.
 
Stresshantering: Behandlingen kan vara till stor hjälp för dem som upplever stress och känner sig överväldigade. Genom att lära sig att bli medveten om kroppens reaktioner på stress och att släppa på spänningar kan man uppnå ökad avslappning och bättre hantering av stressiga situationer.
 
Emotionell frigörelse: Bli medveten om och utforska de känslor som kan vara lagrade i kroppen. Detta kan bidra till en djupgående emotionell frigörelse och möjliggöra för personen att hantera tidigare outtryckta eller förträngda känslor.
 
Ökad medvetenhet om kroppen: Genom att praktisera Rosenmetoden kan man utveckla en ökad medvetenhet om sin egen kropp. Detta kan hjälpa till att upptäcka och förstå gamla mönster, beteenden och spänningar som kan påverka ens välbefinnande.
 
Personlig tillväxt och självmedvetenhet: Rosenmetoden kan vara en resa av personlig tillväxt och självmedvetenhet. Genom att utforska och arbeta med kroppens signaler och reaktioner kan man få en djupare förståelse för sig själv.